פרויקט: שדה התעופה בחיפה

סוג השירות: מכונת משתלבות

הכשרה של אזור חניית מטוסים קלים וריצופו באבן משתלבת בעזרת מכונת הריצוף

לפרויקטים נוספים