פרויקט: קיבוץ המעפיל

סוג השירות: פיתוח ותשתיות

הקמת מגרש כדורעף חדש, פיתוח שכונת הרחבה, הקמת רפתות, סלילת כבישים