פרויקט: מועצה אזורית עמק חפר

סוג השירות: פיתוח ותשתיות

 ביצוע עבודות פיתוח ברחבי המועצה בהיקפים שונים (מגרשי ספורט, סלילה, פסי האטה, פיתוח בית עלמין וכו)