פרויקט: כפר הס - מרלוג משתלה

סוג השירות: בניה מתועשת

תכנון ביצוע והקמה של מרלו”ג למשתלה גדולה . תכנון והקמה של מבנה מתועש כולל יציקות בטון מוחלק למתחם חממות גדול הצמוד למרלו”ג. בכלל זה עבודות הפיתוח הסביבתי( תאורה, ריצופים, סלילת אספלט, גידור וכו’)

לפרויקטים נוספים