פרויקט: מועצה אזורית לב השרון

סוג השירות: פיתוח ותשתיות

 ביצוע עבודות פיתוח ברחבי המועצה בהיקפים שונים (פסי האטה, פיתוח ותשתיות בבתי הספר במועצה, סלילת כבישים ועוד)