פרויקט: מור-מאר

סוג השירות: עבודות מיוחדות

הקמת עמדות לניידות MRI  במתקנים רפואיים ברחבי הארץ. הקמת העמדות כוללת ברוב המקרים את התכנון והביצוע תוך שיתוף פעולה עם קופות החולים וחברת החשמל.