עבודות שונות

סוג השירות: עבודות מיוחדות

משתלת פלורוז, מכון התפלת מים פלמחים, בריכה של מדארי – תנובות