פרויקט: שלמה סיקסט - מגרש אחסנה - פתח תקוה

סוג השירות: פיתוח תשתיות

הכשרת מגרשי אחסנה לרכבים כולל תיכנון וביצוע עבודות ניקוז תק"ק.
מבצעים עבודות פיתוח שוטפות בכל רחבי הארץ באתרי שלמה סיקסט