פרויקט: שלמה סיקסט - פתח תקווה וצריפין

סוג השירות: פיתוח ותשתיות

הכשרת מגרשי אחסנה לרכבים כולל תיכנון וביצוע עבודות ניקוז תק”ק.
מבצעים עבודות פיתוח שוטפות בכל רחבי הארץ באתרי שלמה סיקסט