פרויקט: תל יצחק - שכונה צפונית

סוג השירות: פיתוח ותשתיות

פרויקט פיתוח ותשתיות של שכונת הרחבה גדולה בקיבוץ תל יצחק הכולל את כל מגוון עבודות הפיתוח, החל מעבודות עפר , דרך הנחת תשתיות (מים, ביוב, תקשורת וחשמל), יציקת קירות תמך מבטון חשוף, סלילת כבישים, ריצוף מדרכות ומגרשי חניה, הקמת כיכרות בכניסה לקיבוץ, הצבת תאורת רחוב ומחסומים