פרויקט: מושב צור משה

סוג השירות: פיתוח ותשתיות

ביצוע עבודות פיתוח שונות ברחבי היישוב
(פיתוח בית עלמין, ריצוף מדרכות, פיתוח בית העם וכו)