:השירותים שלנו

המכונה היחידה בארץ להנחה מהירה של אבנים משתלבות

בניה מתועשת

בניית מבני תעשיה וחקלאות, החל מביצוע התכנון עבודות הקונסטרוקציה השלד עבודות הגמר עד מפתח

פיתוח ותשתיות

תכנון וביצוע עבודות תשתיות ופיתוח – מים, ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת

עבודות מיוחדות

עבודות שימור מבנים ועבודות מיוחדות שדורשות הספקי עבודה גבוהים ומדויקים